A+ A A-

50 USD

 

Eski Baskı 50 USD Sahte Banknotların Teknik Özellikleri

Sahte efektifin kağıdı adi piyasa kağıdı ve kalındır.

Sahte efektifin ön yüzünde bulunan portre, kullanılan mürekkep ve baskı tekniklerinden dolayı bozuk ve düzgün değildir.

Sahte efektifin ön yüz sağ orta kısmında bulunan hazine mührünün içindeki yıldızlar ve 1789 rakamı tamamiyle bozuktur.

Sahte efektifin seri ve sıra numaraları orijinaline göre muntazam değildir.

Sahte efektifin kağıdında kılcal lifler bulunmamaktadır.

Sahte efektifin kağıdına yapılan kalitesiz baskıdan dolayı, parmakla dokunulduğunda kabartma hissi vermemektedir.

Bu tür sahte efektiflerin ilk bakışta, parayla ilgisi olsun veya olmasın bozuk baskı, renklerdeki solukluk, kağıdındaki farklılık, giyoş ve desenlerdeki bozukluklar ve portredeki gözlerin mat ve donuk görünümde olması nedeniyle orijinalinden kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

1990 yılından itibaren tedavüle çıkarılan söz konusu efektiflerin yeni tertibinde; efektifin sol kenarına yakın dikey konumda ultraviyole ışık altında kırmızı yansıma veren ve üzerinde tekrarlanarak "USA 50" ibaresi yazılı olan polyester emniyet şeridi yer almaktadır.

Portrenin etrafında bir çizgi halinde mikro harflerle "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi tekrarlanarak yazılmıştır. Ancak, bu tarihten önce basım tarihini taşıyan sahte efektiflerde de bu özelliklerin bulunmadığı, söz konusu tarihten sonra basım tarihini taşıyan sahte efektiflerde bu özelliklerin taklit edilmeye çalışıldığı görülmüştür.

Yukarıda sayılan sahte efektif özellikleri ile birlikte, intaglio baskı tekniği ile üretilen; kağıt özelliği, mürekkebi, seri sıra numaraları, hazine mührü ve ön yüzdeki portre renginin, sahte efektifin genel baskısı açısından; orijinaline yakın taklit edilen, parayla ilgisi olan kişilerce incelenmedikçe anlaşılamayan, gözden kaçma ihtimali kuvvetli olan bu tür sahte efektiflere çok azda olsa rastlanılmaktadır. Söz konusu sahte efektiflere dikkat edilmesi gerekmektedir.


Yeni Baskı 50 USD Sahte Banknotların Teknik Özellikleri

Sahte efektif kağıdı adi piyasa kağıdı ve kalındır.

Sahte efektifin üzerinde bulunan Grant'ın portresindeki çizgiler bozuk baskılı ve düzgün değildir, gözler mat ve donuktur.

Sahte efektiflerin bazılarında; filigran boşluğuna portre baskısı taklit edilmemiştir, bazı sahtelerde ise çeşitli baskı yöntemleriyle sonradan filigran görüntüsü taklit edilmiştir.

Portrenin sağ tarafında dikey konumda bulunan emniyet şeridi bazı sahte efektiflerde çeşitli baskı yöntemleri ile taklit edilmiş, ancak bazı sahte efektiflerde ise orijinaline yakın baskı yöntemi uygulanmıştır. Ultraviyole ışığa duyarlı değildir. Işık altında sarı yansıma vermemektedir.

Kesintisiz yoğun çizgiler ve portrenin fonundaki ince çizgiler, efektifi çevirdiğimizde iki yüzde de lekesiz, dalgasız ve net olması gerekirken, sahte efektiflerde söz konusu çizgiler bozuktur.

Portre ve emniyet şeridini büyüteç altında incelediğimizde, çok küçük harflerle yazılmış "USA" kelimesi ve kupür değerinin rakamla yazılmış şekli ve portrede "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi, kenar çerçevesinde "FIFTY" ibareleri efektifin sol altında yer alan rakam üzerinde de "USA 50" yazısının yer aldığı görülür. Sahte efektiflerde bu özellik kötü baskı nedeni ile bulunmamaktadır.

Efektifin ön yüz sağ alt köşesinde yer alan 50 rakamı; düz bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah görüntü vermesi gerekirken, çoğunlukla bir kısım sahtelerde renk değiştiren mürekkebin kalitesiz olması nedeniyle, renk değişkenliği yapmamakta ve mat görüntü vermektedir. Ancak; bir kısım sahtelerde ise son günlerde orijinaline yakın yansıma veren mürekkeple taklit edildiği görülmektedir.

Sahte efektif kağıdına elle dokunulduğunda, kağıdın piyasa kağıdı olması ve kalitesiz baskı yöntemleri kullanılarak taklit edildiklerinden, orijinalinde bulunan intaglio(kabartma) baskı hissedilmemektedir. Ancak; bazı sahte efektiflerde, kağıt, mürekkep ve orijinaline yakın baskı yöntemleri uygulandığından, kağıda elle dokunulduğunda kabartma hissi vermektedir. Bu tür sahte efektiflerin iğfal kabiliyetleri yüksek olduğu ve orijinalinden ayırt edilmesinin zorluğu nedeniyle, para ile yakından ilgili olan kişilerin, mercek(lup), UV. cihazı v.b. aletler kullanarak özellikle efektif kabulünde anılan sahte efektiflerin dikkatlice incelenmeye alınmaları gerekmektedir.

Sahte efektiflerin üzerinde bulunan seri ve sıra numaraları kalitesiz baskı ile taklit edildiklerinden muntazam değildir.

Sahte efektifin ön yüz sağ ortasında bulunan hazine mührünün içindeki yıldızlar ve 1789 rakamı kullanılan mürekkep ve baskının kalitesine göre, bazı sahte efektiflerde kolaylıkla anlaşılabileceği, bazılarında ise dikkatlice incelendiklerinde anlaşılabileceği görülmüştür.

Sahte efektifler genellikle ofset baskı tekniği, renkli fotokopi makinaları ve görüntü tarayıcı ile bilgisayara görüntüsü alınarak, renkli mürekkep püskürtmeli printer ile taklit edilmektedir. Ancak; bu baskı yöntemleri dışında, intaglio(kabartma) baskı yöntemi kullanılarak orijinaline yakın taklit edilmeye çalışılmıştır. Bu tip sahte efektiflerin gözden kaçma olasılığı, iğfal kabiliyeti çok yüksek olması nedeniyle dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

(Kaynak: www.egm.gov.tr)

 

Toplu Alım Satımlarda
Avantajlı Fiyatlar İçin Arayınız

0212 275 75 24

0212 275 74 18


 
Web Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi