A+ A A-

100 USD

 

Sahte efektiflerin kağıtları, adi piyasa kağıdıdır ve kalındır.

Sahte efektifler; ofset, renkli fotokopi, intaglio ve bir kısmı bilgisayar destekli baskı yöntemleri ile üretilmiştir.

Sahte efektiflerin üzerinde bulunan Benjamin Franklin'in portresindeki saç taramaları, kalitesiz baskı nedeniyle tamamiyle bozuktur ve portrenin gözleri canlı olmayıp, mat ve donuktur.

Filigran görüntüsü, bazı sahte efektiflerde kalitesiz baskı yöntemleri ile taklit edilmeye çalışılmıştır. Bazı sahtelerde ise, bu görüntü hiç bulunmamaktadır.

Sahte efektiflerde kullanılan renkler; giyoş çizgiler, motifler, rakamlar ve yazılar mürekkebinin kalitesiz olması nedeniyle gerçeğine göre daha soluk, cansız ve bozuktur.

Sahte efektiflerin üzerinde bulunan seri ve sıra numaralarının rakamları; eşit aralıklarda ve aynı boyda olmayıp, baskıları muntazam değildir.

Sahte efektiflerin ön yüz sağ ortasında bulunan Hazine Mührünün rengi, mührün içinde bulunan yıldızlar ve 1789 rakamı, kullanılan mürekkebin kalitesiz olması nedeniyle bozuktur.

Sahte efektiflerin kağıdına elle dokunulduğunda kabartma baskı hissedilmemekte ve kağıtları kaygandır.


Süper Eski Baskı 100 USD Sahte Banknotların Teknik Özellikleri

Bu tür sahteefektiflerin baskısında kullanılan kağıt ve mürekkep, orijinalinde kullanılan kağıt ve mürekkebe çok yakın olarak taklit edilmiştir. Aldatma kabiliyeti çok yüksektir, sahteliği dikkatlice incelenmesi sonucunda anlaşılmaktadır.

Sahte efektifin ön yüzün "THE UNITED STATES OF AMERICA" yazısındaki "T" harflerinin sağ kanadının gölge çizgisi yukarıya doğru uzamıştır ve diktir. Orijinalinde ise gölge çizgisi muntazamdır.

Sahte efektifin ön yüzdeki Franklin'in resminin altındaki resim çerçevesinin birleşim yeri açıktır. Orijinalinde ise kapalıdır

Sahte efektifin arka yüz sol kenar suyunun ortasındaki birleşme çizgileri kapalı olduğundan 5 adet kare oluşturmaktadır. Orijinalinde ise çizgileri açıktır. Orijinalden farklı olarak çizgilerde kopma ve incelmeler mevcuttur.

Sahte efektifin arka yüz sağ orta kenar motifinin üzerindeki sağdan üçüncü kare şeklinin içindeki üçüncü olan paralel çizgi tamdır. Orijinalinde ise çizgi yarımdır.

Sahte efektifin arka yüz sağ alt kenardaki "100" rakamının önündeki kıvrımın altının solundaki kıvrımla birleşen paralel çizgi nettir. Orijinalinde ise üstten ikinci paralel çizgi birinci çizgiyle kesişmiştir.

Sahte efektifin arka sağ üst köşedeki kıvrımın sağ üstündeki şekil kapalıdır. Başka bir ifade ile kare oluşmuştur (4 kare vardır). Orijinalinde ise, şeklin üst kısmı açıktır (3 kare vardır).

Sahte efektifin ön yüzünün sol tarafında yer alan yaprağın kenar çizgileri kesiktir. Orijinalinde ise, kenar çizgileri kesik değildir ve koyu renktedir.

Sahte efektifin üzerinde bulunan Franklin'in portresinde dudağının sağ üst kenarı ince ve kavisli değildir. Orijinalinde ise ince ve kavislidir.

Sahte efektifin arka yüz alt kısımdaki "HUNDRED" kelimesindeki "U" ve "N" harflerinin alt kısımdaki gölgesiyle kenar çizgisi arasındaki boşluk, sahtelerinde çok dar ve bozuk, orijinalinde ise, düzgün ve beyazdır.

Sahte efektifin arka yüzünde "THE" kelimesindeki "T" harfinin sol kanadının karşısındaki kıvrımın üzerinde bulunan paralel çizgilerle tekrarlanarak devam eden ve ilk başlayan çizgi, bazı sahte efektiflerde kalın, bazılarında da hiç çizgi yoktur. Orijinalinde ise, anılan çizgi çok incedir.

Sahte efektifin ön yüz resmin altında, Franklin yazısının sağında ve resim çerçevesinin üst bölümünde bulunan çizgi açıktır. Orijinalinde ise kapalıdır.

Sahte efektifin ön yüz sol alt köşede bulunan "100" rakamının kenar çerçeve çizgileri, paralel devam ederken aşağıdaki köşede birbirini keser. Orijinalinde ise; bu çizgiler paraleldir, birbirini kesmezler.

Sahte efektifin arka yüzünde bulunan AMERICA kelimesindeki "M" harfinin sol üst bölümündeki beyazlık, sahtelerde beyaz bir boşluk şeklindedir. Orijinalinde ise; üst ve alt birleşim yerinden çizgilerle kesilmiştir.

Sahte efektifin ön yüz sağ ortasında bulunan hazine mührünün rengi, mührün içinde bulunan yıldızlar ve 1789 rakamı bazı sahtelerde kullanılan mürekkebin kalitesiz olması nedeniyle bozuk olarak basılmış, bazılarında ise, orijinaline çok yakın mürekkep ve baskı yöntemleri kullanılarak muntazam şekilde basılmıştır.

Sahte efektifin arka yüzünde; sol alt köşedeki motif kıvrımının sağ tarafındaki çizgiler paraleldir. Orijinalinde ise; paralel çizgi, karşısındaki motif kıvrımının çizgisini keser.

Sahte efektifin üzerinde bulunan seri ve sıra numaraları, bazı sahtelerde; kullanılan mürekkebin kalitesiz olması nedeniyle bozuk olarak basılmış, bazılarında ise, orijinaline çok yakın mürekkep ve baskı yöntemleri kullanılarak muntazam şekilde basılmıştır.

Sahte efektifin arka yüz ortasının alt bölümünde bulunan telefon direğinin altındaki çizgiler, karşılıklı olarak kapalıdır. Orijinalinde ise, telefon direğinin sol altdaki çizgisi bazı sahtelerde çok ince veya hiç yoktur.

Sahte efektifin ön yüzünde bulunan Benjamin Franklin' in portresindeki gözler, bazı sahtelerde, kullanılan mürekkebin kalitesiz olması nedeni ile donuk ve mat olarak basılmış, bazılarında ise orijinaline çok yakın mürekkep ve baskı yöntemleri kullanılarak basılmıştır. Orijinalinde ise; gözler canlılık hissi verir, saç taramaları net ve kusursuzdur.

Sahte efektiflerin bazılarının; arka yüzün sağ tarafında bulunan ilk ağacın kökünde beyaz lekeler vardır. Orijinalinde ise anılan leke yoktur.

Sahte efektiflerin bazılarının; arka yüzdeki "O" ve "S" harflerinin kavisleri yoktur ve üst kısımları kesiktir. Orijinalinde ise; bu harfler ovaldir, üst kısımları kesik değildir.

Sahte efektiflerin bazılarının; Hazine Mührünün içindeki 1789 rakamında bulunan "7" rakamı düz, kavisli değildir. Ancak, bazı sahte efektiflerde orijinaline çok yakın bir şekilde taklit edilmiştir.Orijinalindeise"7" rakamı kavislidir.

Sahte efektiflerin bazılarının; seri ve sıra numaralarının rengi ile Hazine Mührünün rengi, kullanılan mürekkep ve kalitesiz baskı nedeniyle farklıdır. Orijinalinde, seri sıra numaraları ile Hazine Mührünün baskısında kullanılan mürekkep aynıdır.Bazı sahtelerde ise bu özellik orijinaline yakın taklit edilmiştir.

Sahte efektiflerin bazılarında, arka yüzde bulunan saat kulesindeki saatin romen rakamları daha nettir, orijinalinde ise söz konusu rakamlar net değildir.

Sahte efektiflerin bazılarında; efektifin sol ön yüzünde bulunan ABD MERKEZ BANKASI sembolünün (mühür) içerisinde yer alan kod harfi, banknotun seri ve sıra numarasındaki ilk harfle aynı değildir, orijinalinde ise, sembolün içindeki kod harfi seri sıra numaralarındaki ilk harfle aynıdır.

Sahte efektiflerin 1990 yılından önceki tarihi taşıyanlarında; emniyet şeridinin olmadığı ve 1990 yılından sonraki tarihi taşıyan sahte efektiflerde ise, bazılarında emniyet şeritlerinin orijinaline çok yakın ve ultroviyole ışıkta kırmızı yansıma verdiği, bir kısım sahte efektiflerde de kalitesiz baskı yöntemleri ile emniyet şeridi taklit edilmiştir.

Önemli Not: 1990 yılından itibaren tedavüle çıkarılan söz konusu efektiflerin yeni tertibinde; efektifin sol kenarına yakın dikey konumda ultraviyole ışık altında kırmızı yansıma veren ve üzerinde tekrarlanarak "USA 100" ibaresi yazılı olan polyester emniyet şeridi yer almaktadır.

Portrenin etrafında bir çizgi halinde mikro harflerle "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi tekrarlanarak yazılmıştır. Ancak, bu tarihten önce basım tarihini taşıyan sahte efektiflerde bu özelliklerin bulunmadığı, 1990 tarih ve sonraki basım tarihini taşıyan sahte efektiflerde bu özelliklerin bazı sahtelerin orijinaline yakın, bazıları ise kalitesiz baskı nedeniyle bozuk olduğu tespit edilmiştir.
Bu tür sahte efektiflerin, orijinaline çok yakın baskı teknikleriyle taklit edildikleri için, gözden kaçma olasılığı çok yüksektir. Orijinal efektiflerden ayırt edilmelerinin zorluğu nedeniyle, özellikle parayla ilgili kişilerin, mercek (lup), UV cihazı v.b. aletler

kullanılarak sahteliklerinin tespiti mümkün olabilmektedir. Bu tür sahtelerin orijinaline yakınlığı nedeniyle dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Ayrıca; bu tür sahte efektifler, şüphelenildiğinde özel incelemeye alınmalıdır.

Yukarıda sayılan sahtelik özelliklerinin baskıları; değişik yer ve zamanda yapıldıkları için, baskı kalıplarının aynı olmayıp, farklılık göstereceği, sahte efektiflerde bulunan sahtelik özelliklerinin, farklı sahte efektiflerde bulunduğu ve değişkenlik gösterdikleri (birinde olan sahtelik özelliği, diğerinde olmayabilir.) ve iğfal kabiliyetlerinin çok yüksek olduğu hiç bir zaman unutulmamalıdır.


Süper Baskı 100 USD Sahte Banknotların Teknik Özellikleri

Sahte efektifin kağıdı orijinal banknot kağıdına yakın özellikte olup, intaglio baskı tekniği kullanılarak basılmıştır.

Sahte efektif içerisine emniyet teli yerleştirilerek, ışıkta kırmızı yansıma vermesi sağlanılarak, taklit edilmeye çalşılmıştır.

Orijinal efektiflerde mikro baskılı yazılar çok küçük olduğundan taklit edilmesi çok zordur. Efektifin sol alt köşesinde, 100 rakamı içinde "USA 100" ibaresi,Benjamin Franklin'in ceketine ise "UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi mikro yazı ile basıldığı için, sahtelerde bu özellikler taklit edilsede bozuktur ve net değildir.

Sahte efektifin ön yüzündeki Benjamin Franklin' in portresinin ve arka yüzdeki Indepence Hull'un fonunda kullanılan çizgiler kesikli ve bozuktur. Orijinalinde ise; kesik olmayıp kusursuzdur.

Renk değiştiren mürekkep, 1996 yılından sonra üretilen yeni baskı Amerikan Dolarlarında; efektifin ön yüz sağ alt köşesinde yer alan 100 rakamı açılı bakıldığında, renk değiştiren mürekkeple basıldığından yeşile dönüşerek renk yansıması verir. Sahtelerinde, orijinaline yakın yansıma veren mürekkep kullanılarak taklit edilmiştir.

Saat: Efektifin arka yüzündeki saat kulesinin üzerinde bulunan saatin içindeki akrep göstergesi, orijinalinde kalın iken, sahtelerinde incedir.

Köşesiz Çizgi: Efektifin arka yüzünde bulunan saat kulesinin sol tarafındaki çizgi, orijinal efektiflerde köşesiz iken, sahtelerde bu çizgi köşelidir.

Kesintisiz Çizgi: Efektifin arka yüzünde bulunan saat kulesindeki sol kolonun sağ tarafında bulunan, tekrarlanarak devam eden çizgilerde, ilk çizgi yarım iken üst çizgiye değmediği, sahtelerde ise bu çizginin tam olduğu ve üst çizgiye değdiği tespit edilmiştir.

Kolon Noktası: Efektifin arka yüzünde saat kulesinin sağ tarafındaki kolonun üst bölümünde bulunan nokta yan kenar çizgisine değmezken, sahtelerde bu nokta kenar çizgisine değmektedir.

Kenar Su Motifi: Efektifin ön yüz sağ alt köşede bulunan "100" rakamının karşısındaki, alttan yukarıya doğru başlayan ikinci sıradaki motif deseninin kenar çizgileri ince düzgün ve içi boştur. Sahtelerde ise bu çizgiler daha kalın ve içi doldurulmuştur.

ÖNEMLİ NOT: Bu tür sahte efektiflerin, gerçeğe çok yakın baskı teknikleriyle (intaglio) taklit edildikleri için, gözden kaçma olasılığı çok yüksektir. Orijinal efektiflerden ayırt edilmelerinin zorluğu nedeniyle, özellikle parayla ilgili kişilerin; mercek(lup), U.V. cihazı v.b. aletler kullanılarak sahteliklerinin incelenmesi neticesinde tespiti mümkün olabilmektedir. Yeni Baskı 100 USD Sahte Banknotların Teknik Özellikleri

Sahte efektifin kağıdı adi piyasa kağıdıdır.

Sahte efektifin ön yüzünde bulunan Franklin'in portresi tamamiyle bozuk, saç taramaları düzgün değildir.

Sahte efektifin emniyet teli genellikle sonradan basılmış; ultraviyole ışığa duyarlı değildir.

Sahte efektifin üzerinde bulunan filigran boşluğuna sonradan baskı yapılarak, filigran görüntüsü verilmek istenmiştir. Parayla uğraşan kişilerin efektifi incelediğinde orijinal efektifle sahte efektif arasındaki farkı görebilmektedir.

Sahte efektifin kağıdına elle dokunulduğunda kabartma baskı (rölyef) hissedilmemektedir.

Sahte efektifin seri ve sıra numaraları düzgün olmayıp, rakamlar muntazam değildir.

Sahte efektifin baskısı genelde bozuk ve hatalıdır.

Sahte efektif ofset baskı tekniği, renkli fotokopi makinalarıyla veya görüntü tarayıcı ile bilgisayara görüntüsü alınarak, renkli mürekkep püskürtmeli printer ile taklit edilmektedir.

Sahte efektifin sol ön yüzünde bulunan Hazine Mührü ve içindeki yıldızlar, 1789 rakamı orijinaline göre tamamiyle bozuktur.

Renk değiştiren mürekkep,1996 yılından sonra üretilen yeni baskı Amerikan Dolarlarında; efektifin ön yüz sağ alt köşesinde yer alan 100 rakamı açılı bakıldığında, renk değiştiren mürekkeple baskı yapıldığından, yeşile dönüşerek renk yansıması verir. Sahtelerde, mürekkep mat olduğu için sabit görünüm vermektedir.

(Kaynak: www.egm.gov.tr)

 

Toplu Alım Satımlarda
Avantajlı Fiyatlar İçin Arayınız

0212 275 75 24

0212 275 74 18


 
Web Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi